Joomla Tema by Web Dev
 • Eerste graad A-stroom
 • Business (handel)
 • Creatie & Mode
 • Esthetiek
 • Office & Communication (Handel-Talen)
 • Haarzorg
 • Retail (verkoop)
 • Techniek-Wetenschappen
 • Se-n-Se Apotheekassistent
 • Se-n-Se Creatie & Patroonontwerpen
 • Se-n-Se Esthetische Lichaamsverzorging
 • Se-n-Se Medico-Sociale Administratie
 • 7 Haarstilist
 • Eerste graad B-stroom

Se-n-Se Medico-Sociale Administratie (MSA)

Wat houdt het beroep in?

Se-n-Se Medico-Sociale Administratie is de ideale voorbereiding om aan de slag te gaan op het secretariaat of aan de balie van een ziekenhuis of medische groepspraktijk, een woonzorgcentrum, een sociale instelling of overheidsinstelling. Ook alle andere administratieve werkplekken zoals schoolsecretariaten of KMO's behoren zeker tot de mogelijkheden. Onze studenten vinden bijna altijd onmiddellijk werk en kunnen doorgroeien.

Wie nog verder wil studeren heeft zeer goede slaagkansen in:

- Bacheloropleidingen zoals Boekhouden-Fiscaliteit, Health Care Management, Verpleegkunde, Sociaal Werk

- HBO5-opleidingen

- Graduaatsopleidingen

- Beroepsopleidingen en andere Se-n-Se-jaren: Psychiatrische Verpleegkunde, Zorgkunde, Leefgroepenwerking.

Wie kan de opleiding volgen?

Zowel een diploma ASO, TSO als een diploma 7BSO kunnen een goed vertrekpunt zijn. Verder is er nodig:

- Vrij goede kennis informatica: Word, Power Point, eventueel Excel (interesse, leergierig zijn, softwareprogramma's zelf willen inoefenen). Kunnen toepassen staat centraal.

- Belangstelling voor administratie en gezondheidszorg. Belangstelling voor sociale thema's en voor menselijke interactie.

- Belangstelling voor direct contact met patiënten en residenten. 

- Basiskennis Engels en Frans en wil tot verder inoefenen en studeren van deze talen.

- Nauwkeurigheid en basiscommunicatievaardigheid.

Leerlingen uit het studiegebied Handel-Secretariaat-Economie-7 Kantoor-Gezondheidswetenschappen-Sociaal-Technische Wetenschappen kunnen meteen inschrijven. Wie afgestudeerd is in een andere niet-administratieve richting kan ingeschreven worden na een intakegesprek met mevr. Els Demuynck. Motivatie en sterke wil om bij te leren zijn meestal voldoende om te kunnen inschrijven. 

Hoe ziet een schooljaar er uit?

Je krijgt een praktisch lessenpakket aangeboden. Wij garanderen een ‘up-tp-date’ opleiding door de intensieve contacten met stageplaatsen, hogescholen en de arbeidsmarkt. Je maakt kennis met het boeiende administratieve takenpakket in de gezondheidssector: personeelsadministratie, medisch archief, tarificatie en facturatie. In een onthaalfunctie ben je een vast aanspreekpunt voor patiënten, bezoekers en artsen. Bij deze taken spelen een vlotte omgang met de computer en een efficiënte communicatie een belangrijke rol.

Tijdens de opleiding gaat daarom ook veel aandacht naar mondelinge en schriftelijke communicatie. Een professionele telefoontraining en leren omgaan met klachten helpen je assertief en stressbestendig functioneren. De medische vakterminologie komt aan bod in de lessen Frans, Engels en Nederlands. Een gastdocent uit het hoger onderwijs voegt daar een degelijke uitbreiding aan toe.

Elke week voorzien we een activiteit om de medische en sociale sector van dichtbij te leren kennen. We gaan dan op studiebezoek of ontvangen een gastspreker. Zo maken we uitgebreid kennis met ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrie, OCMW, mutualiteiten, …

Je loopt 8 weken stage in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of een instelling uit de sociale sector. Zowel professionelen uit de sector als leerkrachten begeleiden je intensief tijdens deze stage.

Kan je gemakkelijk een job vinden?

De omvang van de social profit neemt al jaren toe. Maatschappelijke factoren (o.a. vergrijzing) zorgen ervoor dat de gezondheidsen welzijnssector heel wat nieuwe vacatures zal tellen in de nabije toekomst. Onze intense contacten met stageplaatsen en andere voorzieningen binnen de sector vergroten je kansen op tewerkstelling.

Wij kunnen je garanderen dat je zeer snel werk vindt ! Onze oud-studenten werken in:

• Ziekenhuizen
• Woonzorgcentra
• Medisch-sociale instellingen van maatschappelijke gezondheidszorg: CLB, GVO, revalidatiecentra, Medische Centra voor Huisartsen, Diensten en Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, gehandicaptenvoorzieningen.
• Groeps-en solopraktijken van artsen, inclusief dierengeneeskunde
• Wijkgezondheidscentra
• OCMW ‘s
• Stadsdiensten
• RIZIV
• Ziekenfondsen
• Secretariaten van scholen, MPI's, alle vormen van Buitengewoon Onderwijs
• Vzw's met een sociale inslag
• Federaal Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid
• Alle vormen van administratie in Kmo’s en grote bedrijven
• Verzekeringsinstellingen

Getuigenis

 Ervaringen van afgestudeerden

Annelies

Ik vond Medico-sociale adninistratie een heel interessante en veelzijdige richting waar ik veel heb bijgeleerd. Door de stageplaatsen heb je een goede voorbereiding om te starten met een job en is het ergens wel een soort sollicitatie. Ikzelf had als stageplaatsen Rusthuis Meredal in Mere (onthaal/patiëntenregistratie) waar ik achteraf in de paasvakantie een week vakantiewerk kon doen en Psychiatrisch Ziekenhuis (toen nog Zoete Nood Gods), patiëntenadministratie, waar ik in de grote vakantie telefoon kreeg om een vervanging te doen voor 6 maand. Mijn vervanging stopte daar op 31/12/2015. Op 05/01/2016 startte ik na een spontane sollicitatie op de debiteurenadministratie in het OLV-ziekenhuis voor een vervanging voor iemand die in zwangerschapsverlof was.Toen dat afgelopen was mocht ik beginnen in Asse op de dienst Inschrijvingen. Na drie jaar maakte ik de overstap naar Aalst en kon ik terug naar de debiteurenadministratie. Ondertussen werk ik 14 jaar in het OLV-ziekenhuis en werk ik ondertussen bijna 6 jaar op de dienst honorariabeheer (financiële administratie) waar ik onder andere de administratie en de weddes van de artsen verzorg.

Lien

In 2015-2016 volgde ik de opleiding Sense Medico-sociale administratie. De opleiding en mijn ervaring op stage maakten het voor mij mogelijk om een job te krijgen in het AZ Sint Lucas ziekenhuis te Gent. Mijn job zelf houdt in om dagelijks telefoons te beantwoorden, afspraken te maken voor de patiënten en alle administratieve documenten te verzorgen voor de patiënten die het ziekenhuis mogen verlaten. Tot heden doe ik mijn job nog super graag en het geeft mij vrijheid en bevat heel veel variatie.

Reinout

Als student Medico-sociale administratie ben ik begonnen aan een traject dat mijn (tot nu toe) volledige professionele loopbaan heeft beïnvloed.
Na een succesvolle stage op de dienst medische beeldvorming in het OLV-ziekenhuis heb ik het geluk gehad om mijn professionele carrière te starten op de dienst Onthaal-en Patiëntenregistratie (in datzelfde ziekenhuis).

Tien jaar later werd ik adjunct-diensthoofd van deze dienst en sinds begin dit jaar ben ik doorgegroeid tot verantwoordelijke van het urgentiesecretariaat. Waar ik momenteel een team van 9 MMA'ers mag leiden.

Zonder mijn extra jaar MSA (boeiende lesinhoud gecombineerd met leerrijke stageperiodes) en de daarbij horende stage had ik waarschijnlijk niet gezeten waar ik nu zit!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website Se-n-Se MSA, gemaakt door student Amber Barrez.

Terug naar overzicht 7e jaar/Se-n-Se