Joomla Tema by Web Dev

DvM htb goes to India

Dit schooljaar stappen we met onze school in een project ‘de wereld in de klas - wereldburgerschap’ met focus op India: “DvM htb Goes to India”. We plannen in dit kader dit en volgend schooljaar heel wat activiteiten, werken met verschillende partnerorganisaties en hopen onze leerlingen (nog) meer bewust te maken van solidariteit, evenwaardigheid en openheid naar andere culturen ,...

In december 2019 luisterden de leerlingen in de kerstviering naar een getuigenis van de ShaheedHermanRasschaertVrienden rond het leven en het schoollopen in India.

Op donderdag 2 april 2020 is er een filmforum voor alle leerlingen van 1, 2 en 3 in Netwerk. de leerlingen bekijken de film Slumdog Millionaire.

Op diezelfde dag wordt voor de leerlingen van 4, 5 en 6 een mondiale dag georganiseerd. We voorzien die dag heel wat workshops en presentaties in het teken van India: henna, dans, krijgskunsten, Indische kapsels en workshops rond onderwijs en eerlijke voeding.

Op maandag 27 april 2020 is er filmforum voor de leerlingen van 4, 5, 6, 7 en Se-n-Se. De leerlingen van de tweede graad kijken naar de film Lion. De leerlingen van de derde graad bekijken de film Parched.

Diezelfde avond nodigen we alle geïnteresseerden uit voor een filmavond in Netwerk. We tonen The Lunchbox. We starten de avond om 20u. Al deze filmvoorstellingen kaderen in ons India project.

We wensen alle leerlingen en leerkrachten veel plezier bij al deze activiteiten.

We werken voor dit project nauw samen met de Pater Herman Rasschaert Vrienden, Emmaüs, VIA Don Bosco en de Stad Aalst. 

            

Met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen.