Joomla Tema by Web Dev

Inschrijvingen 2021 - 2022

Alle leerlingen die volgend schooljaar (2021-2022) starten in het 1ste jaar gewoon secundair onderwijs (1A of 1B) melden zich eerst aan via de website en schrijven dan pas in op school.

naarschoolinaalst.be

Wie meldt aan?

Alle kinderen die starten in het gewoon secundair onderwijs (1A of 1B).

Wanneer meld je aan?

Tussen 15 maart 2021 en 23 april 2021 kan je je kind aanmelden op deze website. We raden aan meer dan één schoolkeuze op te geven.

Wanneer inschrijven?

De dag en tijdstip van aanmelden heeft geen enkele invloed op de ordening van de leerlingen, zolang de aanmelding maar in deze periode gebeurt. De ordening gebeurt in eerste instantie op basis van schoolkeuze, enkel wanneer er meer aanvragen dan beschikbare plaatsen zijn, zal het systeem de plaatsen toewijzen op basis van toeval. De voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel blijft behouden, maar zij moeten ook aanmelden om te kunnen inschrijven.

Op 3 mei 2021 krijg je het resultaat van de aanmelding.

Met dit bericht kan je vanaf 5 mei 2021 tot 31 mei 2021 inschrijven in de toegewezen school.

De Aalsterse secundaire scholen hebben in consensus beslist om in te stappen in een digitaal aanmeldingssysteem. 

GSM-inzamelactie Quote 5

Corona cijfers eerste trimester

Dit schooljaar kunnen we er niet omheen, het is een coronajaar. Ondanks alle maatregelen bleef onze school niet gepaard van enkele besmettingen en quarantaines. Gelukkig raakte niemand op school zelf besmet, dit door de strikte opvolging door de leerlingen en personeelsleden. Hieronder delen we graag met jullie onze cijfers:

Corona besmettingen
 

Maand Aantal besmettingen categorie
     
September 2 Leerlingen
Oktober 13 Leerlingen
  2 Leerkrachten
November 1 Leerling
December 1 Leerling


Bij de eerste 2 leerlingen werd de volledige klas in quarantaine geplaatst. Door veranderde richtlijnen op 1 oktober werd nadien gekeken naar de hoogrisico contacten. Na de herfstvakantie werden geen extra leerlingen meer in quarantaine geplaatst na een besmetting (geen hoog risico contacten vastgesteld).

Leerlingen in quarantaine

Naast de leerlingen, leerkrachten die zelf besmet waren, hebben we ook heel wat leerlingen gehad die in quarantaine werden geplaatst door hoogrisico contacten buiten de schoolmuren. Vooral in oktober had dit een serieuze impact op onze werking. Onderstaand schema geeft hiervan een overzicht.

DvM htb wordt SODA+ school

Vanaf dit schooljaar starten we met het SODA+ attest voor de leerlingen van de derde graad. We screenen hun Stiptheid, Orde, Discipline en hun professionele Attitudes. Leerlingen die doorheen het schooljaar een positieve evolutie doormaken kunnen het SODA+ attest verwerken. Dit attest verleent hun toegang tot de best betaalde vakantiejobs en een kwaliteitskeurmerk voor toekomstige werkgevers. Doorheen het schooljaar kunnen ze deelnemen aan tal van activiteiten.

DvM htb wil daarmee niet alleen leerlingen bijsturen, maar hen ook honoreren voor hun inzet en voor hun professionele attitudes.

Website SODA+

Projectevaluaties BSO

Dit jaar werden de projectevaluaties georganiseerd parallel met de examens van TSO. De leerlingen waren ’s morgens thuis om zich voor te bereiden, zaken af te werken en kwamen in de namiddag naar school. Met de projecten worden verschillende leerinhouden geïntegreerd en moeten de leerlingen verschillende kennis en vaardigheden, van verschillende vakken, samen bundelen om tot een eindresultaat te komen. Dit resultaat wordt dan voorgesteld tijdens een jurymoment.

Onze leerlingen van het eerste jaar vierden ‘feest’ met als apotheose prachtig ingepakte cadeautjes. De leerlingen van het tweede jaar hadden het thema ‘ping me’. Wat hiermee bedoeld wordt, lees je verder in deze nieuwsbrief.

De leerlingen van het derde jaar keken in de spiegel met als thema ‘wie ben ik?’ Er werd gestart met de film ‘Les Choristes’ (Frans) om nadien aan de hand van een ‘zelfportretkistje’ en een workshop identiteit (door Pimento) te komen tot een jurymoment waarbij elke leerling zichzelf voorstelt aan de hand van een prezi.

Het vierde jaar ging aan de slag met het thema ‘tous ensemble’. Dit thema legt de focus op diversiteit: mensen met een handicap, andere culturen, armoede, stereotypering in de media. 

Onze leerlingen van het vijfde jaar gingen een stapje verder en vroegen 1 minuut om nee te zeggen tegen discriminatie: ‘#geef me 1minuut’. Ook het thema migratie werd bij hen belicht. 

Onze zesdejaars organiseerden een vakantiebeurs ‘dream big … reizen in coronavrije tijden’. Per 2 leerlingen werd een standje gemaakt waarbij ze aan de jury een reis voorstelden. De standen werden kleurig aangekleed met foto’s, voorwerpen, kledij, ... Enkele leerlingen presenteerden ook lokale hapjes en versnaperingen. De leerlingen van haarzorg zorgden voor een kapsel op een oefenhoofd, passende bij het land van hun droomreis.

Voor al onze leerlingen zijn er alweer geslaagde projecten geweest. We kijken al uit naar de projecten met Pasen.

Projectevaluatie 2B – PING ME

‘Bel me, schrijf me, laat me vlug iets weten’ wordt al gauw anno 2020: ‘mail me, por me, like me’. Zo zijn we ook gestart op maandag 7 december voor het project van 2B. Het project kreeg de naam “Ping me” en handelt over sociale media en alles wat hierbij komt kijken.

We werkten rond vier vakken: Frans – Nederlands – godsdienst en Natuurwetenschappen. We probeerden een afwisselend en boeiend aanbod in elkaar te boksen. Enerzijds met de klassieke werkbundels doorspekt met fragmenten uit reportages, liederen, filmpjes, … en anderzijds ook met enkele doe -en inleefactiviteiten zoals een cursus reanimeren en een creatieve workshop rond theater, lichaamstaal, identiteit en de gevaren van ‘social media’.

We sloten af met de film ‘Trust’ waarbij de gevaren nog eens goed in de verf werden gezet en dit de leerlingen hopelijk aan het denken bracht.

We mikten vooral met het project -naast de vooropgestelde doelstellingen-, om de leerlingen te kunnen sensibiliseren en alert te maken als het gaat over Facebook, Tiktok, snap, chatten, daten op internet, verslaving gsm, …

Naast cyberpesten zijn er ook termen als grooming, sexting,… aan bod gekomen. De leerlingen konden zich volop uitleven of inleven in het improvisatietheater met externe begeleiding waarbij lichaamstaal een centrale rol kreeg. Sommige leerlingen waren zich niet volledig bewust dat je veel méér kan vertellen met je lichaam dan met je stem. Ook eigen identiteit kwam ruim aan bod in combinatie met communicatie en social media. En nu de gsm even in een doosje …


S. Vanderhaegen – M. Van Droogenbroeck – J. Van Den Berghe – M. De Smet 

Project 6 Haarzorg en Retail

De laatste tijd overheerste corona overal. De leerlingen van 6 haarzorg en 6 Retail hebben ons dankzij een schitterendere reisbeurs even alle zorgen doen vergeten en ons laten wegdromen naar heerlijke vakantiebestemmingen.

Elk groepje probeerde ons te overtuigen om een reis te boeken naar hun gekozen bestemming. K3 zou zeggen "van Afrika tot in Amerika", wel bij 6 Haarzorg en 6 Retail klonk het van Canada tot in Tenerife. We kregen een gedetailleerde omschrijving van welke trekpleisters we absoluut niet mogen missen, hoeveel zakgeld we best meenemen en in welk hotel we het beste een bedje reserveren. De leerlingen mogen trots zijn op hun prachtige creaties die ze ons tijdens het jurymoment wisten tonen.

De leerlingen van haarzorg werkten vakspecifiek een creatief kapsel uit waar typische kenmerken van hun gekozen bestemming in weer te vinden zijn. De leerlingen van Retail hebben ons, voor hun gekozen bestemming, warm weten te maken dankzij een inspirerend moodboard. Alle fiere leerkrachten waren na afloop enthousiast om een reisje te boeken!


L. De Ridder