Joomla Tema by Web Dev

Evacuatieoefening

Elke school is wettelijk verplicht om jaarlijks een evacuatieoefening te organiseren. De preventieadviseurs plannen deze telkens zo vroeg mogelijk op het schooljaar. De bedoeling is om de vooropgestelde procedures te testen op haalbaarheid en aan te passen waar nodig, na afloop te evalueren en bij te sturen. Onze evacuatie ging dit schooljaar door op dinsdag 9 oktober.

Vooraf nemen leerkrachten de te volgen procedure door en doorlopen dit met de leerlingen. De leerkrachten worden bijgestaan door ‘veiligheidsleerlingen’. Dit zijn de klasverantwoordelijken die ook de extra taak op zich nemen om een evacuatieoefening mee in goede banen te leiden. De week vooraf krijgen zij door de preventieadviseurs een grondige briefing.

Ook de leerkrachten Lichamelijk Opvoeding nemen een deel van de voorbereidingen op zich. Zij oefenen met alle klassen het naar beneden komen via de brandladders.

De ochtend zelf van zo een vooraf geplande oefening verwittigen de preventieadviseurs de lokale politie zodat zij op de hoogte zijn. De hele oefening werd trouwens dit jaar door de politie gevolgd via camera’s.

Op het afgesproken uur wordt het alarm geactiveerd en verlaat de hele school het gebouw. Iedereen begeeft zich naar de verzamelplaats, in ons geval: de Grote Markt. Ondertussen wordt de hele oefening getimed.

De collega’s van het secretariaat nemen onmiddellijk hun vooraf afgesproken taken op. Dit kan gaan van zo snel mogelijk het openen van de poorten, ontvangst van de hulpdiensten tot zorgen dat niemand de school nog betreedt.

De klassen moeten op de Grote Markt in rijen per klas gaan staan en daar worden de leerlingen geteld. De leerkracht geeft zo snel mogelijk het correcte aantal door aan de verantwoordelijke van de verzamelplaats. Dit wordt gedaan ter controle opdat geen enkele leerling zou achter blijven in het gebouw.

Op de school wordt ondertussen door directie, de leden van het evacuatieteam en preventieadviseurs het hele schoolgebouw gecontroleerd om te zien of er nergens nog mensen in het gebouw aanwezig zijn.

Als op de Grote Markt alle klassen geteld zijn wordt er contact op genomen met het ‘crisiscentrum’, dat is in geval van evacuatie de bezoekersbalie. Is in het gebouw de rondgang beëindigd dan kan de evacuatie afgeblazen worden.

De hele evacuatie nam 23’22’’ in beslag.

Hopelijk blijft het telkens bij een oefening en hoeven we het nooit echt te doen!