Joomla Tema by Web Dev

Alice Kibale

Alice Kibale (oud-leerlinge OC) fungeerde als extern jurylid voor het mondelinge examen Frans van 5TW. Alice heeft een bachelor in 'Communicatie" behaald en werkt mee aan het lopende project "student-ondernemer" van Hogent, waarbij de studenten een eigen product lanceren. Alice geeft ook freelance communicatie-advies.