Joomla Tema by Web Dev

Ondersteuningsnetwerken

Kracht in verbindende samenwerking

Voor leerlingen die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg, kunnen scholen voor gewoon onderwijs vanaf 1 september 2017 ondersteuning krijgen van regionale ondersteuningsnetwerken. Daarin brengen gewone en buitengewone scholen in verbindende samenwerking én vanuit een inclusieve visie hun expertise samen.

We doen dit samen met alle partners: gewoon & buitengewoon onderwijs, pedagogische begeleiding, CLB, ouders en andere intersectorale partners. We nemen de ervaringen vanuit GON, ION, waarborg en competentieontwikkeling mee in de ondersteuningsnetwerken.

Folder Wan team.

Groe(n)tjes uit de tuin

Projectevaluatie 1B - Groe(n)tjes uit de tuin