Joomla Tema by Web Dev

Nieuwsbrief 2 - jaargang 5 Warmste Oudercontact

Donderdag 12 december verscheen onze jongste nieuwsbrief. U kan deze hier lezen (of klik op het onderstaande logo).

Wilt u in de toekomst geen nieuwsbrieven missen, schrijf dan zeker in via deze link.

Project De wereld in de school - Wereldburgerschap India

Aalstenaar en oud-leerling van het Sint-Jozefscollege Herman Rasschaert trad in 1941 in bij de jezuieten en in 1947 trok hij als missionaris naar India. Hij werkte ginder in de provincie Ranchi in het noorden van India in arme dorpen, bekommerde zich om de armen en zette zich in voor het plaatselijk onderwijs. In 1964 brak een gewelddadige opstand uit van hindoes tegen moslimminderheden in Gerda, een moslimdorp bij Kutungia dat deel uitmaakte van de parochie van Herman Rasschaert. Aan Herman Rasschaert werd gevraagd om te bemiddelen in het conflict. Hij fietste naar ginder en ondernam een poging om de gemoederen te bedaren, maar werd ter plaatse gestenigd en doodgeslagen. Indira Gandhi: “Zijn leven is voor ons een bron van inspiratie en voedsel om kracht te vinden. Zijn zelfverloochening is voor ons een bron van grote schaamte, maar ook van grote eer.” Recent is het Vaticaan gestart met het verzamelen van informatie over Herman Rasschaert als voorbereiding op een mogelijke zaligverklaring in de toekomst.

Shaheed Herman Rasschaert Vrienden is een organisatie die probeert om het werk van Herman Rasschaert in de dorpen in India waar hij werkzaam was, verder te zetten. Deze vereniging biedt financiële en logistieke ondersteuning aan de Adhivasi bevolking in de dorpen rond Kutungia en Gerda in de provincie Ranchi voor de realisatie van projecten voor onderwijs, waterwinning, zelfredzaamheid en gezondheidszorg. Bij deze projecten wordt steeds samengewerkt met de lokale bevolking. Zij willen zijn werk niet verloren laten gaan en hebben in die streek al heel wat gerealiseerd.

Samen met Shaheed Herman Rasschaert Vrienden, Emmaüs-Aalst en Via Don Bosco en met steun van de Stad Aalst zal onze school meewerken aan een tweejarig School2Schoolproject over en voor India dat zal uitmonden in 2021 in een inleefreis voor een aantal van onze leerlingen naar India. Het project 'Wereldburgerschap India' wordt voor onze school getrokken door de PAG en de hele school zal bij dit project betrokken worden. Dit schooljaar zullen er al verschillende activiteiten voor de leerlingen in het kader van dit project worden georganiseerd o.a. een mondiale dag op 2 april 2020 waar zowel de PAG als de Werkgroep Milieu zullen aan meewerken. Op deze dag zullen er voor de leerlingen van de vierde, vijfde en zesde jaren workshops worden georganiseerd over India, de duurzame ontwikkelingsdoelen, armoede en klimaat en milieu. Ook het filmforum zal dit jaar in het teken van India worden georganiseerd.