Joomla Tema by Web Dev

Zindagen

De studenten van Sense Apotheekassistent en Sense Medico-sociale administratie werden op 30/1 hartelijk onthaald door Gudrun Visart (oud-leerkracht) en een getuige met een armoede-ervaring op de locatie van 'mensen voor mensen', vierdewereldbeweging in Aalst. Zij maakten kennis met de problemen die mensen in armoede ervaren, en vooral met de vooroordelen en uitsluiting waar zij dagelijks mee te kampen hebben. De werking van de speel-o-theek en de Uitpas voor kansarmen bleken totaal nieuw voor onze studenten en deze voormiddag was werkelijk een eye-opener.

 

 Verkeerseducatie op school

Vandaag de dag maakt verkeerseducatie geen deel uit van de eindtermen in het middelbaar onderwijs. Wij nemen als school hierin onze verantwoordelijkheid en proberen deze leemte op te vullen door onze leerlingen een gevarieerd aanbod aan verkeersactiviteiten aan te bieden. Het verkeer wordt immers steeds complexer en de groeiende mobiliteit van jongeren brengt niet alleen mogelijkheden, maar ook gevaren met zich mee. De cijfers liegen er niet om: jongeren tussen 10 en 24 jaar zijn oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken.

Onze school wil verkeers- en mobiliteitseducatie zo permanent mogelijk organiseren en onze leerlingen op die manier zo goed mogelijk voorbereiden op hun deelname in het verkeer.

Om jongeren de noodzakelijke kennis en vaardigheden rond verkeer bij te brengen, trachten we als school een gevarieerd programma op maat van de leerling aan te bieden. In de voorbije weken hebben onze leerlingen rond verschillende thema’s gewerkt: EHBO, zichtbaarheid in het verkeer, het belang van de gordeldracht, gebruik van smartphone in het verkeer (d.m.v. Distracted Driving Game), Getuigen onderweg (getuigenis van een verkeersslachtoffer).

We zijn ervan overtuigd dat dergelijke aanpak en uitwerking van de verkeersproblematiek, onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun deelname in het verkeer en hen een correcte verkeersattitude bijbrengt in een voortdurend leerproces.