Joomla Tema by Web Dev

Corona cijfers eerste trimester

Dit schooljaar kunnen we er niet omheen, het is een coronajaar. Ondanks alle maatregelen bleef onze school niet gepaard van enkele besmettingen en quarantaines. Gelukkig raakte niemand op school zelf besmet, dit door de strikte opvolging door de leerlingen en personeelsleden. Hieronder delen we graag met jullie onze cijfers:

Corona besmettingen
 

Maand Aantal besmettingen categorie
     
September 2 Leerlingen
Oktober 13 Leerlingen
  2 Leerkrachten
November 1 Leerling
December 1 Leerling


Bij de eerste 2 leerlingen werd de volledige klas in quarantaine geplaatst. Door veranderde richtlijnen op 1 oktober werd nadien gekeken naar de hoogrisico contacten. Na de herfstvakantie werden geen extra leerlingen meer in quarantaine geplaatst na een besmetting (geen hoog risico contacten vastgesteld).

Leerlingen in quarantaine

Naast de leerlingen, leerkrachten die zelf besmet waren, hebben we ook heel wat leerlingen gehad die in quarantaine werden geplaatst door hoogrisico contacten buiten de schoolmuren. Vooral in oktober had dit een serieuze impact op onze werking. Onderstaand schema geeft hiervan een overzicht.

DvM htb wordt SODA+ school

Vanaf dit schooljaar starten we met het SODA+ attest voor de leerlingen van de derde graad. We screenen hun Stiptheid, Orde, Discipline en hun professionele Attitudes. Leerlingen die doorheen het schooljaar een positieve evolutie doormaken kunnen het SODA+ attest verwerken. Dit attest verleent hun toegang tot de best betaalde vakantiejobs en een kwaliteitskeurmerk voor toekomstige werkgevers. Doorheen het schooljaar kunnen ze deelnemen aan tal van activiteiten.

DvM htb wil daarmee niet alleen leerlingen bijsturen, maar hen ook honoreren voor hun inzet en voor hun professionele attitudes.

Website SODA+