Joomla Tema by Web Dev

Weetjes

o    Kom de school binnen via de Onderwijsstraat nr.5 en  meld je aan, aan de balie.
o    Na het belteken ga je naar het voorziene lokaal. De secretariaatsmedewerkers tonen je graag de weg bij het eerste bezoek.
o    Indien je niet op de afspraak aanwezig kan zijn, gelieve dan deze afspraak tijdig af te bellen.  We kunnen dan iemand anders de kans geven te komen.
o    Houd er rekening mee dat we tijdens vakanties, bedrijfsbezoeken, examens en andere schoolactiviteiten geen klanten kunnen ontvangen.
o    De leerlingen werken uitsluitend met  kwaliteitsproducten, aangekocht door de school. Gelieve zelf geen producten mee te brengen.
o    Je kan een afspraak maken met een klas, niet met een leerkracht.

Terug naar overzicht 'Word Klant'